radiopradiovsharetoolundohidexoxpxvc1pc2pc3pc4pc5pc6pc7pc8pc9pc0pc1vc2vc3vc4vc5vc6vc7vc8vc9vc0varrowoarrowvbackbackarrowboxpboxvcalculccheckoccheckpccheckvcerclepcerclevcheckocheckpcheckvcloseoclosepclosevquoteemailexpandviewinfolocationovalepovalevpinplusopluspplusvprintradioorightangleleftangledownloadspeceyeviewcreditpaymentfacebooktwitterinstagramyoutubecbackarrowoprintoshareowarningeditwrenchpinmaplocalizationchelpcalfullocvalideocclearocdeleteocaddocremoveocinfoodeletetwarningocalemptyocemailocfacebookoctwitterocfacebookpcinstagrampctwitterpcyoutubepgrid3x3twarningppdfthreesixtyarrow-blackarrow-whiteplay-btnfiltersearchextlinksquare

Personvern

Sist oppdatert: 09/05/2013

OMFANG

Disse retningslinjer for personvern gjelder all informasjon, inkludert personopplysninger, innsamlet om deg av BRP (Bombardier Recreational Products Inc. med assosierte selskaper og datterselskaper).

BRP er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger, og praktiserer en generell politikk av åpenhet om hvordan vi innsamler, bruker og deler dine personopplysninger.

 

FORMÅL

Formålet med disse retningslinjer for personvern er å informere deg om BRPs praksis når det gjelder innsamling, bruk og formidling av personlig informasjon som måtte være avgitt i forbindelse med tilgang til eller bruk av ett av våre nettsteder, tjenester eller relaterte produkter, eller som måtte bli innsamlet av oss på annen måte. Ved å kjøpe våre produkter eller å bruke våre tjenester eller nettsteder, godtar du vår innhenting, bruk og formidling av dine personlige opplysninger (som definert nedenfor) i overensstemmelse med følgende regler og betingelser.

Disse retningslinjene om personvern forklarer også hvordan du kan kontakte oss dersom du har et spørsmål om, ønsker å endre, eller vil slette noe av den personlige informasjonen BRP måtte ha lagret om deg. Vi anbefaler sterkt at du leser disse retningslinjene for personvern, og tar vare på dem for senere referanse.

 

PERSONLIG INFORMASJON

Så langt disse retningslinjer om personvern angår, betyr «personlig informasjon» alle opplysninger som gjelder et identifiserbart individ.

 

HVILKE PERSONLIGE OPPLYSNINGER VI SAMLER INN 


Innsamlede personopplysninger kan omfatte minst noe av følgende elementer:

  • Kontaktopplysninger (som navn, adresse, epostadresse og telefonnummer i en ikke-yrkesmessig kapasitet); og
  • Demografisk informasjon (som kjønn og foretrukket språk).

 

HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER


Vi bruker dine personopplysninger til å:

  • Gi deg persontilpassede tjenester og interaktiv kommunikasjon;
  • Utføre alle nødvendige oppgaver for å administrere disse tjenestene;
  • Forske frem, utvikle, behandle, beskytte og forbedre disse tjenestene;
  • Underrette deg om nye produkter og tjenester som kan ha interesse for deg; og
  • Utvikle og vedlikeholde vårt gjensidige forhold, og kommunisere med deg     

 

NÅR VI FORMIDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER 


Unntatt når du gir ditt samtykke, vil vi aldri selge, lisensiere, bytte eller leie bort dine personopplysninger til andre.

BRP kan dele personopplysninger med tredjeparter som vi har engasjert for å bistå oss i å levere tjenester til deg, eller utføre de funksjonene vi har beskrevet ovenfor. Disse tjenesteyterne forbys spesifikt å bruke dine personopplysninger til noe annet formål enn å yte denne bistanden, og er forpliktet til å beskytte personopplysninger avgitt fra BRP samt å overholde de generelle retningslinjene for personvern som beskrevet her.

BRP forbeholder seg retten til å avgi personopplysninger til en tredjepart dersom det foreligger en lovmessig, juridisk, rettsgyldig instruks som pålegger oss å gjøre dette.

BRP forbeholder seg også retten til å avgi eller overføre personopplysninger til en tredjepart i tilfelle av et foreslått eller faktisk kjøp, salg (inkludert likvidasjon, realisering, utpanting eller tvunget eierskifte), leasing, sammenslåing, sammensmelting eller andre typer av overtagelse, avhending, overføring, eller finansiering av alle eller deler av BRP eller av noen av forretningsenhetene tilhørende BRP, eller en avdeling av disse, når formålet er at du skal kunne motta de samme produkter og tjenester fra denne tredjeparten.

 

KJENNSKAP OG SAMTYKKE 


BRP innsamler bare personopplysninger om deg når du avgir disse frivillig. Vi vil typisk be om din tillatelse til bruk eller deling av dine personopplysninger på innsamlingstidspunktet. Under bestemte omstendigheter kan slikt samtykke bli etterspurt etter at informasjonen er samlet inn, men før den er brukt (for eksempel hvis vi ønsker å bruke informasjonen til et ikke tidligere oppgitt formål).

Hvilken form for samtykke vi søker, inkludert om det er uttrykt eller underforstått, vil i høy grad avhenge av opplysningenes sensitive karakter, og de rimelige forventningene individet har under de aktuelle omstendighetene.

Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst, med forbehold om juridiske eller kontraktsmessige begrensninger og en rimelig politikk. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke når som helst, tar du kontakt med BRP på privacyofficer@brp.com , eller per post til Bombardier Recreational Products Inc., Attention: Senior Legal Counsel-Privacy Offer, 726, St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0. Vi vil informere deg om implikasjonene tilknyttet tilbaketrekking av samtykke.

Vi vil ikke, som en betingelse for leveranse av et produkt eller en tjeneste, kreve at du samtykker i innsamling, bruk eller formidling av informasjon ut over det som trengs for å oppfylle de eksplisitt spesifiserte og rettmessige formål for hvilke informasjonen gis.

 

BRUK ELLER FORMIDLING FOR MARKETINGFORMÅL

Med mindre du har reservert deg mot å motta marketingmateriell, vil vi også kunne bruke (men ikke formidle til andre) dine personopplysninger for å promovere og markedsføre andre varer, tjenester og spesielle tilbud fra oss, våre tilsluttede selskaper eller våre samarbeidspartnere i form av direkte marketing. Vi kan også formidle ditt navn og postadresse til disse tilsluttede eller samarbeidende selskapene slik at de kan sende deg reklamerelatert materiell direkte.

Du kan velge å ikke tillate oss å bruke eller formidle dine personopplysninger for direkte marketingformål ved å kontakte oss slik det informeres om nedenfor (se «Kontakte oss og korrigere eller oppdatere dine opplysninger»).

 

COOKIES

BRP bruker informasjonskapsler (cookies) til administrasjon av våre nettsteder og epostprogrammer. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å lagre personopplysninger. En informasjonskapsel er en liten datafil som lagres på din datamaskin når du har besøkt et nettsted. Informasjonskapsler brukes til å lagre ikke-personlig informasjon som brukes for å tilpasse din opplevelse av nettstedet, så som hvilken nettleser du bruker. En informasjonskapsel kan også lagre preferanseinformasjon for tilpasning av din nettstedsopplevelse.

Informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan forbrukere bruker våre nettsteder og epost, så vi kan fortsette å forbedre opplevelsen videre.

 

HVORDAN VI BESKYTTER DINE PERSONOPPLYSNINGER


BRP iverksetter alle kommersielt rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene du har gitt oss, er beskyttet mot tap og uberettiget tilgang. Denne beskyttelsen gjelder informasjon lagret både elektronisk og på papir. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til individer som har et forretningsmessig behov i tråd med årsaken til at informasjonen ble gitt. I tillegg benytter BRP alminnelig aksepterte teknikker for informasjonssikkerhet, så som brannmurer og tilgangskontroller, for å beskytte personlig informasjon mot tap og uberettiget tilgang.

 

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Dette nettstedet kan tilby lenker til andre, tredjeparts nettsteder. Du bør være klar over at andre nettstedsoperatører kan også samle inn dine personopplysninger (inkludert informasjon funnet gjennom informasjonskapsler) når du lenker til nettstedene deres. BRP har intet ansvar for hvordan slike tredjeparter samler inn, bruker eller formidler dine personopplysninger, så det er viktig at du gjør deg kjent med deres personvernpolitikk før du avgir personlig informasjon.

 

ENDRINGER VED DISSE RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN


BRP forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjer for personvern uten varsel. De gjeldende retningslinjer for personvern skal til enhver tid være de som er publisert på dette nettstedet.

 

KONTAKTE OSS; KORRIGERE ELLER OPPDATERE DINE OPPLYSNINGER

Du kan hjelpe oss med å bevare nøyaktigheten i dine opplysninger ved å varsle oss om eventuelle endringer. Skulle du ha spørsmål om BRPs retningslinjer om personvern, eller hvis du vil korrigere eller oppdatere dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på en av følgende måter:

 

MAIL:

Bombardier Recreational Products Inc.


Attention: Senior Legal Counsel-Privacy Officer


726, St-Joseph Street 
Valcourt, Quebec
 Canada, J0E 2L0